EU-trailer / EU-släp

Vi gör många affärer med utländska kunder och vår EU-trailer har visat sig populär långt utanför landets gränser. Det är bara att konstatera att svensk kvalitet är något som premieras och att vi verkar i en stolt tradition.

EU-släp för privatpersoner och företagare

Ett EU-släp är en perfekt lösning såväl för företagaren som för privatpersonen. Den klarar frakt av byggnadsmaterial eller ved och de är tåliga mot slitage och är smidiga vid lastning.

Användningsområdena av ett EU-släp har varit många redan från början och det var en uttalad ambition att det skulle vara kundens önskemål och behov som skulle peka ut riktlinjerna för vår verksamhet. Detta, i kombination med ett genuint intresse för den tekniska utvecklingen och en förmåga att låta vår verksamhet gå hand i hand med densamma har gjort att den bredd som finns på vår kundkrets har kunnat matchas av en motsvarande bredd på vårt sortiment.

 


Master Trailer GP 350